Условия за ползване

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от Key Blades & Fixings. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят до остриета и закрепващи елементи за ключове. Key Blades & Fixings предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/или закупувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия на услугата“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъп до или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с тези Общи условия, вие декларирате, че сте навършили пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни предоставили вашето съгласие да позволите на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.
Не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неразрешени цели, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторски права).
Не трябва да предавате никакви червеи, вируси или код с разрушително естество.
Нарушение или нарушение на която и да е от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем услуга на всеки по каквато и да е причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предаване през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Съгласявате се да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация.Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за ваша справка. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Запазваме си правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Определени продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър с какъвто и да е цвят ще бъде точен.
Запазваме си правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше усмотрение. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАККУВАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по наше собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на направена поръчка. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Приемате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на изтичане, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ИЗБОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме никакъв контрол или въвеждане.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че предоставяме достъп до такива инструменти „както са“ и „както са налични“ без каквито и да било гаранции, декларации или условия и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването от ваша страна на опционални инструменти на трети страни.
Всяко използване от ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик(и) трета страна ).
В бъдеще може също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни в този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да предприемете транзакция. Оплаквания, искове, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни предложения (например конкурсни записи) или без искане от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата , или по друг начин (заедно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме във всякакъв носител всички коментари, които ни препратите. Ние сме и няма да бъдем задължени (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговорите на всякакви коментари.
Можем, но не сме задължени да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, за което преценим, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.
Приемате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой, различен от себе си, или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на каквито и да било коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предаването на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, времена за транзит и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако се изисква от закона.Никаква посочена дата на актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за каквито и да било незаконни цели; (б) да подканва други да извършват или да участват в каквито и да било незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предостави невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) да спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването от ваша страна на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на която и да е от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме и не гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Съгласявате се, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.
Изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени ви чрез услугата, се предоставят (освен изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без каквито и да било представители, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай Key Blades & Fixings, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, инцидентни , наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването от ваша страна на някоя от услугите или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по някакъв начин с вашето използване на услугата или продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание или всякаква загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори ако е уведомено за възможността. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите безвредни Key Blades & Fixings и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви иск или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушаване от ваша страна на който и да е закон или правата на трета- парти

РАЗДЕЛ 15 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите Общи условия бъде определена като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак ще бъде приложима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Общи условия, такова решение няма да засегне валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, поети преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на това споразумение за всички цели.
Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че повече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазвате което и да е условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим някое право или разпоредба от настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите Общи условия и всякакви политики или оперативни правила, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването от вас на Услугата, заменяйки всички предходни или съвременни споразумения, комуникации и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - ПРИЛОЖЕН ЗАКОН

Настоящите Общи условия и всички отделни споразумения, с които ви предоставяме Услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-новата версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да било промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпращате на enquiries@keybladesandfixings.co.uk.

.