Penny Savings

Sporenie Penny sa automaticky použije pri pokladni, vyberte si ľubovoľné dve položky, ktoré sa kvalifikujú.

Môžete kombinovať.

Čepele priamočiarych píl a frézy.